Satakieli-hankkeelle perustettiin marraskuussa 2016 tukiryhmä, johon kuuluu Nurmeksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, maakuntaneuvos Matti Kämäräinen (kuvassa vasemmalla), kauppaneuvos Eino Tenhunen, arkkipiispa Leo, hanketta valmistellut Risto Boxberg, kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja kunnallisneuvos Paavo Harakka.


Osuusyhteisö
Satakieli -karjalaksi Solovei


Satakieli-hankkeen tavoitteena
on tukea Nurmeksen kaupungin ”Karjala on voimavara” – strategiaa. Tällä
strategialla kehitetään kulttuurista ja toiminnallista sisältöä Nurmeksen
matkailukaupunkiin. Samalla pyritään nostamaan itäinen kulttuuriperintömme ja
vähemmistökieli uuden kehityksen voimavaraksi. Tähän kuuluu oleellisena osana
kielipesätoiminta ja sen avulla arvokkaan ilmaisuperinteen siirtäminen
tuleville sukupolville.Satakieli-hanke edistää karjalan kielten ja kulttuurin elvyttämistä. Se liittyy Nurmeksen kaupungin käynnistämään hankekokonaisuuteen, jonka osatoteutuksia ovat lasten kielipesä eli karjalankielinen perhepäivähoito, Satakieli-hanke ja karjalaisen kansanopiston perustaminen.


Satakieli- hankkeen päätavoite on toimivan, itäistä kulttuuriperintöämme
vaalivan yhteisön muodostaminen tuomalla siitä kiinnostuneet yhteen vapaa-ajan merkeissä. Se toimii myös karjalankielisenä kielipesänä. Käytännön toimintaa hoitaa Osuusyhteisö Satakieli- niminen osuuskunta. Se on käynnistänyt rakennushankkeen, joka toteutetaan vastikkeellisella joukkorahoituksella.